Utilitzem 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Acceptar Més informació

NORMATIVA RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)

En compliment amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Hospital de Sant Celoni, domiciliada a l’Avinguda Hospital, 19 -08470 Sant Celoni- i número de telèfon 938670317.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l’adreça electrònica dpd@hsceloni.cat.

La finalitat del tractament de les vostres dades és la prestació dels serveis assistencials i les activitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament mèdic i la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària.
Les vostres dades seran conservades durant el temps establert a la normativa sectorial aplicable; en concret, els períodes de conservació previstos a l’article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Segons aquesta normativa, es conservaran durant un període mínim de quinze anys les dades incloses als fulls de consentiment informat, els informes d'alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d'anatomia patològica. La resta de la documentació es conservarà durant un període mínim de cinc anys.

Les dades seran tractades en virtut del previst a l’article 9.2.h del Reglament General de Protecció de Dades en el marc de la finalitat de prestació assistencial especificada.

Les vostres dades es comunicaran al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d’Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). També poden accedir a les vostres dades altres professionals o entitats del sector sanitari com a encarregats del tractament del responsable del tractament. També poden comunicar-se a Organismes o Autoritats Públiques quan així ho indiqui una norma legal.

Teniu dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les vostres dades i a sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho heu de presentar una sol·licitud per escrit a uac@hsceloni.cat o dirigir-se als mostradors d’atenció a l’usuari, on se us facilitaran els formularis oportuns. Haureu d’adjuntar una fotocòpia del vostre Document Nacional d’Identitat.

En cas que considereu que se us han vulnerat els vostres drets, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu trobar informació sobre com contactar-hi a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.